Köpvillkor

Köpvillkor

Köpvillkor Privatperson

Allmänt

Alla köp som görs via Barnmobil.se tillhör Avez By Sweden AB som är mottagare av betalning för beställningar som görs via webshoppen.

För att få handla på Barnmobil.se måste du ha fyllt 18 år, annars krävs enligt regler målsmans tillåtelse till köpet. Barnmobil.se måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Avtal om köp anses ingått och är bindande för bägge parter när kundens beställning bekräftas av Barnmobil.se via en orderbekräftelse till den e-post som angavs vid beställningen. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Barnmobil.se Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Avez By Sweden har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.

Köparen av produkten ansvarar själv för att produkterna inte används oetiskt, olagligt eller integritetskränkande sätt.

Vid din beställning accepterar du att dessa Allmänna Kundvillkor gäller mellan dig som konsument och Barnmobil.se.

Priser

I priserna ingår moms med 25 % om inget annat anges gällande tjänst eller produkt för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Barnmobil.se inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Genomförande köp

Alla köp som görs via Barnmobil.se går via Klarna där du som kund privat eller företag själv väljer att godkänna klarnas betalningsvillkor.

Frakt

Fraktkostnaden inom Sverige till kund är gratis, om inget annat anges. Du ser fullständiga fraktkostnaden i kassan.

Fraktkostnaden till Danmark är 130kr, om inget annat anges.

Fraktkostnaden till Norge är 110kr, om inget annat anges.

Leveranser/Leveransförseningar

Beställningar som görs före klockan 15.30 på helgfri vardag behandlas inom 48 timmar och levereras normalt 

1-3 dagar inom Sverige.

2-4 dagar inom Norge

3-5 dagar inom Danmark

Vi skickar alltid paketet till ditt närmaste utlämningsställe som anges av fraktföretaget där ni hämtar ut det och kan följa försändelsen med ett personligt kolli nr.

Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leverans förpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

Ej uthämtat paket

Paket som inte blivit uthämtade av köparn som kommer i retur tillbaka till avsändarn debiteras en kostnad på 250kr per försändelse.

Skada vid distans leverans

Barnmobil.se är ansvariga för varor som skadas eller kommer bort vid transporten till dig. Reklamation på grund av transportskador ska göras inom skälig tid och senast inom två månader från mottagandet. Vid mottagandet av försändelsen är det därför viktigt att du kontrollerar att varan inte är transportskadat. Barnmobil.se rekommenderar att du påpekar en eventuell transportskada direkt vid utlämning, och därefter kontaktar Barnmobil.se via e-post [email protected]

Ångerrätt vid distans leverans

Du som konsument har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du avser att nyttja din ångerrätt måste du meddela Barnmobil.se via e-post [email protected] senast inom 14 dagar från det att du mottagit beställningen. Ångerrätten gäller endast under förutsättning att varans skick är i ett väsentligen oförändrat tillstånd. Du kan prova eller testa varan på ett varsamt sätt för att fastslå varans art, egenskaper och funktioner, utan att ångerrätten faller bort.

Om test av varan går utöver vad som är varsamt och nödvändigt, kan du bli ansvarig för eventuellt reducerat värde på varan. Vid användning av ångerrätten måste varan levereras tillbaka till Barnmobil.se utan onödigt uppehåll och senast fjorton (14) dagar efter att du meddelatBarnmobil.se om användning av ångerrätten. Returkostnaden ska täckas av dig.

Ångerrätten gäller inte om

Produkten inte är i väsentligt oförändrat skick, eller om produkten på något annat sätt är förstörd, använd, missbrukad eller registrerad i appen. Vid repor på produkten eller andra skador på produkten utgår ångerrätten.

Du har inte ångerrätt om försegling eller teknisk plombering brutits eller åtgärder som gör varan osäljbar. Du är skyldig att hålla varan och förpackningen i lika gott skick som när du fick din levererad.

Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka och prova den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Reklamationer vid distans order

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss först via e-post [email protected] innan du skickar något.

När vi mottagit ditt mail skickar vi ut en reklamationsblankett som ska fyllas i så noggrant det går för att vi ska kunna bedöma reklamationen.

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Garanti

Utöver reklamationsrätt 3 år, så lämnar vi 6 månaders batteri garanti på alla våra produkter om inget annat anges. Och av våra säljare som väljer sälja via oss följs deras garanti villkor.

Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt.

Definition av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård, handhavandefel eller någon form av yttre påverkan. Detta görs inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Inom två månader anses vara skälig tid.

Bedömer vi att produkten inte faller under garantin eller reklamationsrätten faller en undersökningskostnad på 149 SEK kr och frakten debiteras av kunden.

Om din produkt har ett fel som täcks av garantin efter att du har börjat använda den, kommer den att repareras. Går den inte att reparera får du en ny produkt.

Köpet kan hävas av kunden om produkten inte kan lagas efter 2 reparationer. Barnmobil.se ersätter inte abonnemangsavgifter, försäkring, värdet på simkortet eller laddningen av kontantkort som kunden själv har gjort.

Heller inte kostnader som kunden lagt ut på att reparera produkten hos någon annan om inget annat överenskommet mellan Barnmobil.se och kund.

Garantin omfattar endast köparen tillsammans med kvittot på inköpet och kan inte övertas av anna person.

Vi förespråkar att man laddar valt kontantkort med det billigaste alternativet första gången.

Användning av produkt/er

Produkterna ska endast användas i det ändamålet de är avsedda för.

Misskötta, öppna eller ändra produkten eller annan modifiering är totalt förbjudet för detta kan orsaka diverse skador, såsom skador på egendom eller personskador.

Retur av vara / Återbetalning

Skicka aldrig en retur till oss utan att först maila till [email protected] för vidare åtgärder.

För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i oförändrat skick. Varan ska förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Varan skall returneras tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan).

Det måste tydligt framgå varför du returnerat varorna och du har ansvar för varan och transporten fram tills dess att vi mottagit den.

Du skall själv bekosta kostnaderna för returfrakten och en retur får inte ske som postförskott eller efterkrav. Det ankommer på dig att spara ditt inlämningskvitto då det är du som ansvarar för returförsändelsen vid distans order.

Vid garanti och reklamation lagas i första hand befintlig enhet, är detta inte möjligt kan du ha rätt till prisavdrag för en ersättningsenhet eller i vissa fall häva köpet om det handlar om ett ursprungligt fel på varan som har levererats.

Återbetalning

Notera att du som konsument ansvarar för och bekostar returfrakten, om inget annat anges.

Kreditering sker efter att retur mottagits och godkänts från oss. Summan återbetalas alltid till samma konto eller köp sätt som använts vid köpet och sker snarast möjligt från det att Barnmobil.se har mottagit och godkänt returen.

Barnmobil.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, t.ex. genom reparation eller byte mot en felfri vara.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar på hemsidan eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur*

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta oss via e-post [email protected] Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

Användarrecensioner

Avez By Sweden förbehåller sig rätten att på vår  webbplats www.barnmobil.se eller i marknadsföring av sociala medier, används kommentarer eller recensioner som du har lämnat.

I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen.

Avez By Sweden AB

Innehar F-skatt

Avez By Sweden, Önnertzgatan 10, 267 34 Bjuv

Org nr: 559163-2418

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, och ändamålet med användningen av det. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Cookies innehåller textfiler som överförs till din dator. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Några av dessa är nödvändiga, och andra för att anpassa din användarupplevelse.

Du kan när som ändra inställningarna i din webbläsare, men då kan funktionaliteten försämras.

SeTracker

Observera att mobilklocka enheten bara är ett verktyg och kan inte garantera ett barns säkerhet. Exakt gps positionering kan inte alltid garanteras då det än finns tekniska begränsningar som dålig täckning, ej laddat kontantkort/abonnemang med mera. Det vi garanterar är enklare kommunikation i er vardag.

Vi använder SeTracker som en tredje parts leverantör som heter 3G Electronics CO, och genom att godkänna användningen av SeTracker godtar ni även deras användarvillkor.

Avez By Sweden kan inte hållas skadeståndsansvariga eller på andra sätt ansvariga för vår tredje parts användande av uppgifter eller funktioner.

Övrigt

Barnmobil.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order är det villkoren som är publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på [email protected]


Köpvillkor för Företag/Förening

Allmänt

01. Dessa villkor (”Försäljningsvillkor” eller ”Avtal”) gäller för alla företagsköp (”B2B”) från Avez By Sweden AB (Barnmobil.se) ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559163-2418 (nedan kallat ”Säljare”, ”vi” eller ”oss”).

02. När du köper varor och tjänster från oss samtycker du till att du utför köpet som ett företag för affärsändamål. Som företagskund kommer inte köp som du gör från oss att dra nytta av det lagstadgade skyddet som finns tillgängligt för konsumenterna enligt tillämpliga lagar för konsumentköp eller -skydd.

03. Vi gör enbart affärer enligt dessa Försäljningsvillkor. Alla andra villkor, inklusive villkor som ingår i dina individuella inköpsordrar, avvisas uttryckligen. Vi är inte skyldiga att acceptera någon beställning som du gör hos oss eller att erbjuda kredit.

04. Varor och tjänster beror på tillgänglighet. Du är ensamt ansvarig att avgöra lämpligheten hos några beställda varor eller tjänster. Vi ansvarar inte för sådan lämplighet. Du samtycker till att vi inte ansvarar för några tillhandahållna råd i samband med beställning av några sådana varor eller tjänster.

05. Även om vi gör rimliga kontroller för att undvika fel ska du observera att vi förbehåller oss rätten att annullera eller neka beställningar för artiklar som visas på vår webbplats eller i någon annan försäljnings- eller marknadsföringskanal med ett felaktigt pris eller med någon annan felaktig information.

06. Inget Avtal ingås med dig förrän vi har skickat din beställning och du får en orderbekräftelse. Om vi gör ett misstag ger vi dig möjlighet att antingen: (i) annullera din beställning och erhålla en återbetalning av alla summor som betalats i förväg; och/eller göra beställningen på nytt till korrekt pris/enligt korrekta villkor.

Priser och betalning

07. Våra angivna priser på hemsidan inkluderar mervärdesskatt (”moms”). När du gör din beställning är det totala priset angivet som betalas vid erlagd beställning. Bekräfta priset inklusive alla artiklar innan du skickar din beställning.

08. Vi accepterar betalning via banköverföring, klarna, swish och de flesta typer av kredit- eller betalkort. Vi debiterar betalningar med förskottsfaktura, swish, klarna eller kredit- och betalkort vid beställningstillfället. Vi accepterar kontanter men enlig överenskommelse hur betalningen ska genomföras.

09. Varor eller tjänster köpta på kredit har vi extern samarbetspartner som köper fakturan från Avez By Sweden AB och tar över skulden. Därmed godkänner man samarbetspartners villkor av fakturaköp om inget andra försäljningsvillkor har blivit överenskommet med Avez By Sweden AB (Barnmobil.se)

10. Om du inte har betalat en faktura vid förfallodagen förbehåller vi oss rätten att, utöver annan rätt eller åtgärd som kan vara tillgänglig för samarbetspartnern, göra att alla utestående fakturor förfaller till betalning.

11. Vi kan dela information om kund kredithistorik med relevanta kreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss också rätten att genomföra en kreditkontroll hos ett relevant kreditupplysningsföretag om vi beviljar köp och validera alla uppgifter gällande kreditkortsinnehavare eller leveransadress.

12. Samarbetspartnern förblir ägare av köpta varor tills du både har betalat för sådana varor i sin helhet samt erlagt alla andra utestående betalningar enligt något avtal eller någon överenskommelse. För att undvika tvivel behåller vi säkerheten för alla obetalda köp. Detta utgör en individuell grund för indrivning av skuld, vilket ger rätten att från de berörda myndigheterna anhålla om ett beslut och genomdrivande av återlämning av lös egendom.

13. Fram tills äganderätten övergår till dig är du skyldig att hålla varorna förvaras separat och tydligt identifierbara. Inte ta bort några varumärken eller identifieringsmärken. Hålla dem helt försäkrade för deras fulla ersättningsvärde mot förlust, skada eller förstörelse; Inte sälja, överföra, debitera, inteckna, pantsätta eller bevilja någon pant för varorna. Detta gäller alla varor vi levererar till dig och för alla pengar på grund av transaktioner med dig.

14. Enligt den aktuella lagen om dröjsmålsränta och lagstadgat återkrav kan vi utöva vår lagstadgade rätt att ta ut ränta och en kompensationsavgift på alla förfallna fakturor.

Leverans

15. Vi tar ut en leveransavgift för alla leveranser. Beställningar som erhålls vardagar behandlas inom 48 timmar. Beställningar som görs på helger eller helgdagar behandlas normalt nästa arbetsdag. Varor i lager levereras normalt inom tre arbetsdagar efter bearbetning. Standard Leverans sker direkt till företag om inget annat överenskommet, ex utlämningsställe. Om man har några specifika leveranskrav kan det tillkomma en extra kostnad.


16. Vi gör vårt bästa för att uppfylla leveranstider som du har avtalat om, men vi tar inte ansvar för eventuella förseningar. Vi kommer att kontakta dig om vi förutspår försenade leveranser och bekräfta en ny leveranstid med dig.

17. Om varorna är skadade inte anländer eller är ofullständiga måste du först få budet att göra en skadeanmälan innan du skriver på mottagandet av leverans. Därefter kontakta Avez By Sweden AB och lämna in ett klagomål inom 5 dagar efter mottagen eller förväntad leverans.

18. Risken övergår till dig vid leveransen EXW Incoterms 2010. Efter leverans är du ansvarig för att skydda och försäkra varorna mot förlust, skada eller förstörelse.

Annullering

19. Du kan inte annullera en utförd beställning efter att varorna har skickats om inte vår auktoriserade representant samtycker till detta skriftligen eller en överenskommelse är upprättad som anger annat.

20. Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen.

Returer och fel

21. Vi erbjuder ingen personlig garanti för några varor som sålts till dig. Se avsnitt 26 och 27 nedan angående tillverkargarantin.

22. Särskilda regler och begränsningar gäller för B2B-köp.

24. Vi accepterar inte retur av speciella eller anpassade varor som du i förväg samtycker till att de inte kan annulleras eller returneras. Begränsningarna gäller inte för felaktiga eller defekta produkter.

25. Om du inte är nöjd med några tjänster som vi har tillhandahållit dig måste du omedelbart meddela oss skriftligen (och under alla omständigheter inom 14 dagar efter det att tjänsterna har slutförts) och vårt enda ansvar gentemot dig ska vara att återutföra eventuella defekta tjänster.

26. Utan att det påverkar andra bestämmelser i detta Avtal, utgör åtgärderna i detta avsnitt om returer och fel dina enda och exklusiva åtgärder när det gäller problem som du upplever med de varor och tjänster som tillhandahålls av oss.

Garanti

27. Du får fördelen med tillverkarens garanti för alla varor vi säljer. Observera att vi inte tillhandahåller några garantier för varorna och att alla andra garantier och löften, antingen uttryckliga eller underförstådda, härmed undantas i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

28. Observera att för produkter avsedda för hushållsbruk kan användning av dem för kommersiella ändamål göra tillverkargarantin ogiltig.

Utförsäljning av produkter – B-standardprodukter

29. Vi kan då och då erbjuda vissa produkter till ett nedsatt pris när en sådan produkt har använts eller öppnats, har saknade artiklar eller skadad förpackning (”B-standardprodukt”). Vissa B-standardprodukter kan också ha reparerats.

30. Detaljer om status för B-standardprodukter finns på den relevanta webbplatsen. Vi ger ingen garanti gällande noggrannheten för statusen för den relevanta B-standardprodukter som anges i beskrivningen.

31. B-standardprodukter säljs ”i befintligt skick” utan att någon garanti ges av oss annan än den återstående tillverkargarantin (om tillämpligt).

Avstängning och uppsägning

32. Vi kan annullera utestående beställningar på varor och/eller stänga av tillhandahållandet av tjänsterna eller säga upp dem omedelbart (utan ansvar gentemot dig) om någon av följande händelser inträffar:
- du underlåter att erlägga betalningar i tid
- du tillhandahåller falsk eller vilseledande information
- du försätts i konkurs
- du begår ett väsentligt brott mot detta Avtal

Ansvarsbegränsning

33. Vi accepterar retur av felaktiga varor under en period på 14 dagar från leveransdatum (se avsnitt 12) och vårt ansvar kommer att vara begränsat till reparation eller utbyte av varorna eller återinförande av defekta tjänster.

34. Vi frånsäger oss allt ansvar (och utesluter därmed allt ansvar) för särskilda, indirekta eller följd förluster av något slag eller för förlust av vinst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av eller skada på data, förlust av eller skada på goodwill, affärer eller rykte (och i varje fall oavsett om det klassificeras som direkt eller indirekt och oavsett hur det uppstår, inklusive i samband med kontraktsbrott eller försumlighet).

35. Utan att det påverkar avsnitt 35 ovan ska vårt ansvar gentemot dig när det gäller skador på materiell egendom som uppstår direkt till följd av vår eller en anställds, ett ombuds eller en underleverantörs försumlighet uppgå till högst 500 000 SEK för varje händelse eller serie av anslutna händelser.

36. Vårt maximala totala ansvar gentemot dig enligt detta Avtal ska begränsas till värdet på de varor eller tjänster som ger upphov till fordran.

Force majeure

37. Vi är inte ansvariga för leveransförseningar, defekter eller felaktig funktion hos några varor eller tjänster om de orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll (”Force Majeure”).

Lagstiftning

38. Detta Avtal och alla kontrakt som ingåtts enligt det är underkastade svensk lagstiftning (oavsett om de är baserade på avtalsenliga eller icke-avtalsenliga rättigheter och skyldigheter).

Friskrivning

39. Ingen underlåtenhet, försening eller eftergivenhet av någon av parterna när det gäller att genomföra bestämmelserna i detta Avtal ska påverka eller begränsa den partens rättigheter, och inte heller ska något avstående från dess rättigheter i samband en överträdelse av detta Avtal fungera som en friskrivning från någon efterföljande överträdelse och ingen rättighet, befogenhet eller gottgörelse som ges till eller förbehålls någon av parterna enligt detta Avtal exkluderar någon annan rättighet, befogenhet eller gottgörelse som är tillgänglig för den parten och varje sådan rättighet, befogenhet eller gottgörelse ska vara kumulativ.

Förhållande

40. Ingenting i detta Avtal skapar ett joint venture, ett partnerskap eller agentur förhållande mellan parterna. Förutom vad som uttryckligen godkänns enligt detta Avtal har ingen av parterna behörighet att ge löften om kredit, göra någon utfästelse eller åta sig något för den andra Partens räkning. Inga av kundens anställda ska tolkas som en anställd hos oss endast i kraft av detta Avtal eller uppfyllandet av våra skyldigheter enligt detta Avtal.

Dataskydd

41. Vi behandlar personuppgifter för att underlätta beställningar från våra kunder. I detta sammanhang bestämmer både kunden och vi syftena och sätten att behandla och är separata personuppgiftsansvariga. Parterna ska var och en uppfylla sina respektive skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen vid behandling av delad information enligt villkoren, och ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för efterlevnad enligt dataskyddsförordningen. På grund av att båda parter är separata personuppgiftsansvariga krävs inget dataskydds avtal.

Bestämmelses ogiltighet

42. Även om hela eller någon del av någon bestämmelse i detta Avtal kan visa sig vara olaglig eller ogenomförbar, ska de övriga bestämmelserna i detta Avtal och återstoden av bestämmelsen i fråga fortsätta gälla fullt ut.

Tredje parts rättigheter

43. Försäljningsvillkoren varken skapar eller ger några rättigheter eller förmåner som kan verkställas av någon person som inte är part i den.

Överföring och anlitande av underleverantör

44. Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här Avtalet får inte överföras utan vårt skriftliga föregående godkännande. Vi kan med föregående skriftligt meddelande till dig överlåta våra rättigheter och skyldigheter till en tredje part.

45. Vi har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra alla eller några av våra skyldigheter enligt Avtalet. Vi förblir ansvariga gentemot dig i enlighet med detta Avtal för våra underleverantörers handlingar och underlåtenheter.

Hela avtalet

46. Detta Avtal, tillsammans med alla kontraktsdokument som vi tillhandahåller dig, utgör parternas hela avtal om ämnet. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal, ersätter och annullerar det alla tidigare avtal, uttalanden, löften, förståelser, förhandlingar och diskussioner, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan parterna.

47. Var och en av parterna bekräftar och samtycker till att de inte när de ingår detta Avtal förlitar sig på något uttalande, löfte, garanti eller förståelse som gjorts före detta Avtal förutom i den mån det ingår i detta Avtal. Var och en av parterna instämmer i att den inte har förlitat sig på (eller har förmåtts att ingå detta Avtal genom) något uttalande som gjorts före detta Avtal.

Variationer

48. Inga ändringar av detta Avtal är giltiga såvida de inte godkänns av båda parterna skriftligen av en behörig representant.

49. Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra våra Försäljningsvillkor och om vi gör det kommer vi att uppdatera versionen på vår webbplats. Varje gång du gör en beställning från vår webbplats kommer du att anses ha godkänt den senaste versionen av våra webbplats villkor som visas innan du beställer. Den senaste versionen av dessa Försäljningsvillkor finns tillgänglig på vår officiella webbplats under köpvillkor

Meddelanden

50. Alla meddelanden som krävs enligt detta Avtal måste lämnas skriftligen och på svenska och skickas till adressen för den part till vilken det är avsett att ges, eller annan adress som har meddelats den andra parten i enlighet med detta avsnitt 50 och levereras personligen, via rekommenderad post eller motsvarande och om det inte levereras personligen (då det ska anses mottaget vid leverans) ska det anses ha mottagits fyra arbetsdagar efter datumet då det skickades.

51. Alla meddelanden måste adresseras till adressen som ingår i avsnitt 50 och riktas till Avez By Sweden AB

Tid för utförande

52. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att säkerställa att vi uppnår de leveransdatum som avtalats med dig för tillhandahållande av varor eller tjänster. Tiden ska dock inte vara det viktigaste. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om vi tror att vårt utförande antagligen kommer att försenas av någon anledning.

53. Vi ansvarar inte för dig när vårt utförande av kontraktet försenas på grund av dina egna eller dina anställdas, ombuds eller entreprenörers handlingar och underlåtenheter.

Immateriell egendom

54. Vi (och/eller våra licensgivare) ska behålla all rätt, äganderätt och allt intresse till och i immateriella rättigheter till varor eller tjänster som vi tillhandahåller dig enligt detta Avtal. Eventuella immateriella rättigheter som skapas i samband med tjänsterna ska tillhöra oss och/eller våra licensgivare.

Användarrecensioner

Avez By Sweden förbehåller sig rätten att på vår webbplats eller i marknadsföring av sociala medier, används kommentarer eller recensioner som du har lämnat.

I övrigt kommer användarrecensioner och kommentarer att behandlas i enlighet med marknadsföringslagen.

Avez By Sweden AB

Innehar F-skatt

Avez By Sweden, Önnertzgatan 10, 267 34 Bjuv

Org nr: 559163-2418Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies, och ändamålet med användningen av det. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Cookies innehåller textfiler som överförs till din dator. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Några av dessa är nödvändiga, och andra för att anpassa din användarupplevelse.

Du kan när som ändra inställningarna i din webbläsare, men då kan funktionaliteten försämras.

SeTracker

Observera att Liberi enheten bara är ett verktyg och kan inte garantera ett barns säkerhet. Exakt gps positionering kan inte alltid garanteras då det än finns tekniska begränsningar som dålig täckning, ej laddat kontantkort/abonnemang med mera. Det vi garanterar är enklare kommunikation i er vardag.

Vi använder SeTracker som en tredje parts leverantör som heter 3G Electronics CO, och genom att godkänna användningen av SeTracker godtar ni även deras användarvillkor.

Avez By Sweden kan inte hållas skadeståndsansvariga eller på andra sätt ansvariga för vår tredje parts användande av uppgifter eller funktioner.

SeTracker Privacy Policies

Övrigt

Avez By Sweden förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Om villkoren är ändrade efter din order är det villkoren som är publicerade vid tillfället för din orderläggning som gäller genom hela köp- och returprocessen.

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast på [email protected] eller [email protected]